top of page
yetikuva1.jpg

Avittamo avittamassa jättikosketusnäyttö Yetitablettia menestymään Suomessa ja maailmalla

Kuori Oy:n tuote Yetitablet on jättimäinen Android-tabletti, joka on kehitetty alun perin sote-puolelle tukemaan ja monipuolistamaan mm. vanhusten, autisminkirjon henkilöiden sekä vammaisten ihmisten kuntoutusta. Yetitablet tuo virikkeitä em. kohderyhmien arkeen. Yetitabletteja käytetään myös yrityspuolella mm. konferenssikäytössä sekä infotauluina.

yetikuva4.jpg

Avittamo tekee yhteistyötä Kuori Oy:n kanssa monien erilaisten projektien parissa. Viime vuonna olimme avittamassa mm. erilaisissa messuissa ja tapahtumissa niin koti- kuin ulkomailla.  Tilaisuuksien jälkeen teimme yhdessä asiakkaamme kanssa asiakaskontaktointeja. Kontaktointien myötä sovimme ja järjestimme pilotteja sekä etäesittelyjä, jolloin potentiaaliset asiakkaat pääsivät kokeilemaan Yetitablettia omassa työympäristössään. Pidämme Kuoren asiakkaille myös Yetitabletin käyttöönottokoulutuksia.

Olemme tuottaneet asiakastarinoita Kuori Oy:n asiakkaista ja heidän kokemuksistaan Yetitabletin parissa. Tekstituotannon lisäksi Digital Designerimme Lauri teki muutamiin asiakastarinoihin videoita sekä valokuvausta paikan päällä. Asiakastarinoita voi käydä katsomassa Kuoren nettisivuilta https://yetitablet.com/insights.

 

Asiakasvideoiden ja kuvauksien lisäksi Lauri on suunnitellut ja toteuttanut Kuorelle Google Ads -kampanjan liittyen Amsterdamissa pidettyyn alan suurimpaan tapahtumaan (ISE 2020) sekä tehnyt sosiaalisen median markkinointia Kuoren osalta tapahtumaan liittyen.

IMG_4479.JPG

Asiakasvideo Kartanonhaka toimintakeskuksesta

KuoriLinkedin.JPG
  • LinkedIn

LinkedIn postaus ISE 2020

-tapahtumasta

adwordskuori.JPG

Google Ads mainoksia ISE 2020

-tapahtumaan

FBKuori.JPG
  • Facebook

Facebook postaus ISE 2020

-tapahtumasta

Edellä mainittujen projektien lisäksi olemme mm. tuottaneet teksti- ja videosisältöä Kuoren asiakkaille tarkoitettuun suljettuun Facebook -ryhmään, josta asiakkaat saavat sovellusvinkkejä. Avittamo on hoitanut myös sovellustestauksia, sisältökonsultaatioita sekä laatinut konsultaatioiden pohjalta Kuoren asiakkaille räätälöityjä sovellussisältöjä.

yetikuva2.jpg

Projektikoordinaattorimme Jenni pääsi myös vetämään viime vuonna usean viikon kestävän pilotin Kuori Oy:n asiakasyritykselle, jossa tarkoituksena oli opastaa toimintakeskuksen henkilökuntaa ja asiakkaita hyödyntämään Yetitablettia erilaisissa ryhmätoiminnoissa. ”Oli mukava huomata, kuinka paljon Yetitablettia pystyttiin erilaisissa toiminnoissa käyttämään ja kuinka paljon se toi iloa ja innostusta sen käyttäjille. Itselleni kokemus oli avartava, sillä pääsin työskentelemään uudessa työympäristössä ja tutustumaan lähemmin sote-toimialaan”, Jenni kertoo. Pilotin aikana koulutettiin laitteen käyttöä, ideoitiin uusia käyttötapoja, käytettiin laitetta yhdessä asiakasyrityksen henkilökunnan, että asiakkaiden kanssa; seurattiin, havainnoitiin sekä haastateltiin laitteen käyttäjiä ja näiden pohjalta työstettiin erilaisia materiaaleja asiakasyrityksen muiden toimipisteiden käyttöön tulevaisuutta silmällä pitäen.

bottom of page